SuiteCRM ซีโร การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบบัญชี

ซีโร คือผู้เชี่ยวชาญในซอบแวร์ระบบบัญชีที่ไม่อาจสามารถโต้แย้งใด ๆ ได้ ให้คุณสามารถสร้างระบบบัญชีอันชาญฉลาด จากแทบทุกที่บนโลก SuiteCRM คือ CRM ระบบปฏิวัติซึ่งให้เครื่องมือทันสมัยล่าสุด ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของคุณ ท่ามกลางความเป็นศูนย์กลางของลูกค้า
การทำงานร่วมกันของซีโร และ SuiteCRM เปรียบเหมือนสองเท่าของแหล่งขุมทรัพย์ เนื่องจากการรวมกันของระบบบัญชี SuiteCRM ซีโร นั้นโดย FyNSiS
SuiteCRM พาร์ทเนอร์นำการส่งต่ออย่างประณีตของข้อมูลลูกค้าภายใน CRM ของคุณ ไปยังระบบการออกบิลในโปรแกรมยูสฟูล แฮนด์เชค เพื่อที่สามารถออกบิลต่าง ๆ ได้ภายใน CRM

SuiteCRM Xero การรวมกันของระบบบัญชี ทำงานอย่างไร

3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อให้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์พร้อมสำหรับ SuiteCRM ของท่าน

ติดตั้ง/อัพโหลดโปรแกรม หลังจากซื้อ

Install

After making the payment, it is an intuitive and user-friendly step that lets you upload the Xero package on your system.

การปรับเปลี่ยนและติดตั้งบัญชีซีโรของคุณด้วย Suite CRM

Configure

Once installed, you will need to get into the accounting system by creating an account and setting it up as per your configuration needs

เริ่มต้นประสานกระบวนการครั้งแรกเพื่อให้ข้อมูลจากซีโรไปอยู่ที่ SuiteCRM

Start Sync

Begin the magic of the synergy by starting the sync between Xero and SuiteCRM for the first time. Auto-syncing can then be set up as desired. Enjoy the benefits of smart accounting!

ทำธุรกรรมได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยปลั๊กอินของ SuiteCRM Xero บัญชี บูร ณา การ

  • ให้การบันทึกทีีมี่ข้อมูลมากกว่า 
  • เชื่อมต่ออัตโนมัติกับผู้ขาย
  • ประสานการซื้ออย่างง่ายดาย
xero
  • จับคู่ค้นหาการทำสำเนา
  • ประสานงานอัตโนมัติสองทาง
  • กำจัดข้อมูลทีีจับคู่ไม่ตรงกัน

เหตุผลที่ SuiteCRM Xero บัญชี บูร ณา การ เป็นการปฏิวัติระบบ SuiteCRM ของคุณ

ซีโรคือซอฟต์แวร์บัญชีที่มีคุณภาพดีและเป็นที่รู้จัก ทำให้การทำบิลต่าง ๆ ของคุณเป็นงานที่ง่่าย ช่วย SuiteCRM ของท่าน ในการทำการบริหารจัดการเรื่องการเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่าย การพิสูจน์บัญชีด้วยข้อมูลลูกค้า สำหรับการทำบิลและบันทึกบัญชี ด้วยงานที่ออกแรงน้อย
คุณสมบัติอันน่าทึง
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
ช่วยเบาแรงคุณ

ซีโรมีคุณสมบัติทันสมัยล่าสุด สำหรับทำอินวอยซ์ที่ดูมีความเป็นมืออาชีพ จากระบบบัญชีรวม SuiteCRM Xero

ระบบอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาด และประหยัดเวลา ดังนั้นระบบบัญชีรวม SuiteCRM Xero ปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานและบริษัทของคุณโดยรวม

ระบบบัญชีอัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถออกอินวอยซ์ได้ในเวลาไม่นาน ด้วยความง่ายดาย การออกบิลอัตโนมัติ การติดตาม และการเตือนอัตโนมัติของ ระบบบัญชีรวม SuiteCRM Xero ทำให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และการติดตามกลายเป็นเรื่องง่าย

ตัวเชื่อมระบบบัญชีรวม SuiteCRM Xero ให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงกับคุณ สำหรับงานบัญชี

SuiteCRM Xero บัญชี บูร ณา การ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน สามารถมองเห็นได้จากภายใน SuiteCRM เองแล้ว ข้อมูลสามารถถูกเรียกขึ้นมาเมื่อต้องการ หรือขึ้นมาเองตามอัตโนมัติ แล้วแต่ความต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเอง ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

รายละเอียดของลูกค้า

ดูรายละเอียดทั้งหมดของลูกค้าจากจุดที่ออกบิล/อินวอยซ์ คลังศูนย์กลางแห่งข้อมูล ให้การมองเห็นรายละเอียดของลูกค้าแบบครบถ้วน ด้วยโปรแกรม คลาวด์ เบส อัจฉริยะ  

suitecrm integration

การประสาน CRM

ประสานรายละเอียดลูกค้ากับข้อมูลใน CRM ของคุณ เพื่อให้การดุลพินิจเข้าไปอยู่ในรายละเอียด และรายการซื้อที่ผ่านมา การค้างชำระเงินใด ๆ ความต้องการต่าง และข้อมูลย้อนหลังอื่น พร้อมที่จะเป็นตัวอ้างอิงสำหรับการเรียกดูอย่างละเอียดของลูกค้า 

การออกอินวอยซ์

สร้างอินวอยซ์แบบรวดเร็ว และดูดีด้วยรายละเอียดของลูกค้า โดยแบบฟอร์มที่ดูมีความเป็นมืออาชีพ สามารถแปลงจำนวนราคาใส่ลงในอินวอยซ์เรียกเก็บได้โดยประณีตปราศจากความผิดพลาดของข้อมูล  ซึ่งอินวอยซ์สามารถส่งออกไปถึงผู้ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการออกบิล และตามบิลสามารถทำได้แล้ว ณ จุดควบคุมเดียว จากนี้ไป!

ติดต่อเราสำหรับระบบบัญชีรวม SuiteCRM Xero วันนี้!